Mode: Show Control Panel? Powiększ 
 


Znajdź nas na Facebooku!

 


Znajdź nas na Facebooku!

 

Świadectwa z Forum

 

 

Forum Nowej Ewangelizacji Diecezji Kaliskiej

"Podziel się wiarą"

Kalisz, 25-27 października 2013 r. 

  Czytaj więcej...

Zachęcamy do nabywania dokumentacji z Forum Nowej Ewangelizacji w Kaliszu. Płyty DVD z konferencji oraz MP3 z warsztatów można zamówić wypełniając formularz   


Zapraszamy do przeczytania relacji i obejrzenia zdjęć zamieszczonych na stronie Radia Rodzina. Kliknij tutaj...   


Posłuchaj wywiadu z ks. Dominikiem Wodniczakiem wyemitowanego w czasie Forum na falach Radia Maryja. Kliknij tutaj...   


Jeśli w czasie Forum doświadczyłeś jakiejś łaski, coś odkryłeś lub nauczyłeś się, a chciałbyś się tym podzielić, zapraszamy do składania świadectw. Proponujemy dwie wersje, które prosimy zaznaczyć: A - tylko do wiadomości naszego Zespołu, B - z możliwością publikacji z podaniem imienia i liczby lat. Świadectwa można składać drogą elektroniczną: domwod@gmail.com lub przesłać na adres: Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej, ul. Grabowska 212, 63- 400 Ostrów Wlkp.   Poniżej zamieszczamy prezentację wspólnot i dzieł ewangelizacyjnych jaka miała miejsce w czasie Forum Nowej Ewangelizacji Diecezji Kaliskiej.Czytaj więcej...   


Zapraszamy do wysłuchania reportażu z Forum Nowej Ewangelizacji zamieszczonego na stronach Radia Rodzina. Usłuszymy w nim wypowiedzi ks. bpa Edwarda Janiaka, ks. bpa Grzegorza Rysia oraz innych prelegentów, a także uczestników naszego Forum.   Czytaj więcej...

  


 

Owocem spotkania Zespołu Koordynacyjnego ds. Nowej Ewangelizacji, które odbyło się 27 listopada br. i Sióstr Klarysek - Kapucynek w Ostrowie Wlkp. jest Przesłanie I Forum Nowej Ewangelizacji.

    Czytaj więcej...


Na stronie Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji ukazało się świadectwo z naszego Forum, którego autorką jest Sylwia Szubert.
  Czytaj więcej...


Polecamy konferencję Ks. Prał. Andrzeja Latonia "Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony (Mk 16,16)" wygłoszoną 5 grudnia br. w ramach pierwszoczwartowej modlitwy w intencji rodzin i obrony życia. Nauczanie stanowi wprowadzenie do nowego roku liturgicznego.   Czytaj więcej...


Dom Formacji Duchowej w Kaliszu prowadzony przez oo. Jezuitów zaprasza na rekolekcje oraz sesje formacyjne.

 

    Czytaj więcej...


Forum NE

PRZESŁANIE I FORUM NOWEJ EWANGELIZACJI DIECEZJI KALISKIEJ

W dniach od 25 do 27 października 2013 r. odbyło się w Kaliszu I Forum Nowej Ewangelizacji w naszej diecezji pn. „Podziel się wiarą”. Zgromadziło ono ok. 400 osób z całej diecezji, w tym ok. 30 kapłanów. Najwięcej uczestników reprezentowało wspólnoty i ruchy już zaangażowane w dzieło nowej ewangelizacji. W programie Forum znalazły się: codzienna Eucharystia, konferencje, seminaria tematyczne oraz koncert uwielbienia.
 
Wydarzenie Forum to wielki dar, za który  jesteśmy wdzięczni Jezusowi. To On nas zgromadził i udzielił swego Ducha, abyśmy mogli przeżyć niezwykłe doświadczenie jedności, która ujawniała się w wielu wymiarach, a zwłaszcza:
·     jedności z Kościołem Diecezjalnym dzięki obecności naszego ordynariusza ks. biskupa Edwarda Janiaka;
·     jedności z Zespołem KEP ds. Nowej Ewangelizacji przez osobę ks. biskupa Grzegorza Rysia;
·     jedności w posłudze osób z różnorodnych wspólnot, posiadających różne charyzmaty;
·  jedności wśród uczestników: duchownych, świeckich i osób konsekrowanych, w tym zakonów kontemplacyjnych wspierających nas modlitwą.
 
            Konferencje wygłoszone w czasie Forum, jak i przeprowadzone warsztaty pozwoliły nam zwrócić uwagę na istotę, kontekst oraz warunki, jakie trzeba spełniać, aby dzieło nowej ewangelizacji było możliwe i przynosiło owoce. Z nauczania prelegentów na szczególną uwagę zasługują wnioski:
·     nie ma prawdziwej ewangelizacji bez osobistego nawrócenia jako odpowiedzi na usłyszane Słowo, co zawsze wiąże się z wejściem na drogę paschy;
·    istotną rolę w nowej ewangelizacji spełnia pierwsze orędzie o zbawieniu w Jezusie – kerygmat, poprzedzający katechezę, a poparty osobistym świadectwem;
·  przekazywanie identycznej i niezmiennej prawdy Ewangelii wobec zmieniającej się rzeczywistości współczesnego świata domaga się zastosowania nowych metod i środków wyrazu w dziele ewangelizacji.
 
Prezentacja wspólnot i dzieł ewangelizacyjnych pozwoliła odkryć wielość i różnorodność charyzmatów tworzących potencjał ewangelizacyjny naszego Kościoła Diecezjalnego.
 
W duchu odpowiedzialności za Kościół modlimy się o owoce Forum i czujemy się przynagleni do dzielenia się wiarą. Widzimy potrzebę dalszego propagowania nowej ewangelizacji, aby była ona sprowadzana z poziomu ruchów na poziom parafii. Nieodzowna w tym względzie wydaje się większa otwartość kapłanów na dzieło nowej ewangelizacji, a w tym mogą pomóc tematyczne – ewangelizacyjne rekolekcje dla kapłanów.
 
 
 
 
W imieniu Zespołu Koordynacyjnego ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej
 
ks. Dominik Wodniczak
 
 
 
 
 

Ostrów Wlkp., 27.11.2013Dodaj zawartość...

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013 by Zespół Koordynacji ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej