English (United States) Polski (Polska)
You are here:   Home
  

Evangelii Gaudium

Categories: | Author: Iwo | Posted: 2013-11-27 | Views: 3903

 

 

Posynodalna adhortacja apostolska Evangelii Gaudium (Radość Ewangelii) - pierwszy doktrynalny dokument papieża Franciszka.

 

 

Dokument został napisany po hiszpańsku. Zawiera wszystkie wielkie tematy, jakie Ojciec Święty poruszył od dnia swego wyboru, 13 marca: od konieczności reformowania struktur, aby je dostosować do wymagań ewangelizacji po troskę o ubogich i konieczność osobistego nawrócenia każdego z wierzących. Prowadzić to ma do wiarygodnego przekazywania Ewangelii współczesnemu światu. Ojciec Święty podkreślił, że jego dokument odwołuje się przede wszystkim do nauki II Soboru Watykańskiego, zawartej zwłaszcza w Konstytucji dogmatycznej "Lumen gentium".

Pełny tekst adhortacji znajdziesz tutaj.

Bookmark and Share

Return to previous page