Znajdź nas na Facebooku!

 


Znajdź nas na Facebooku!

 

Skład

Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej został powołany w następującym składzie:

ks. Dominik Wodniczak (przewodniczący)

s. Anna Balcerzak - doroteuszka

ks. Piotr Górski

ks. Łukasz Skoracki

ks. Witold Kałmucki

o. Grzegorz Słowikowski CP

Małgorzata Klaga

Janusz Klaga

Małgorzata Lammel

Iwona Patynowska

Paweł Patynowski

Sylwia Szubert

Ewa Ślak 

Są to osoby czynnie zaangażowane w głoszenie Jezusa, reprezentujące wspólnoty, które już pracują na rzecz dzieła nowej ewangelizacji.   

Delegatem ks. Biskupa dla ww. Zespołu jest ks. prał. Andrzej Latoń, wikariusz generalny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013 by Zespół Koordynacji ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej