Znajdź nas na Facebooku!

 


Znajdź nas na Facebooku!

 

Orędzie I Kongresu

PRZESŁANIE
PIERWSZEGO OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU NOWEJ EWANGELIZACJI
„NOWI EWANGELIZATORZY DLA NOWEJ EWANGELIZACJI”
W dniach 28 – 31 lipca 2012 roku, w Kostrzynie nad Odrą odbył się 1. Kongres Nowej Ewangelizacji w Polsce, zorganizowany przez Zespół ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski oraz Wspólnotę św. Tymoteusza od trzynastu lat prowadzącą Ogólnopolską Inicjatywę Ewangelizacyjną „Przystanek Jezus”. W Kongresie wzięło udział przeszło 1200 osób, połączonych pragnieniem podejmowania współodpowiedzialności za Kościół. Przekonani o ważności tego wydarzenia, nie możemy nie podzielić się jego owocami. „Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (por. Dz 4, 20).
Kongres zgromadził reprezentacje licznych i różnorodnych środowisk ewangelizacyjnych, pracujących według własnych charyzmatów i metod ewangelizacyjnych. Doświadczyliśmy mocy działania Ducha Świętego jako Źródła jedności w Kościele. Dane nam było przeżyć tę jedność w wielu wymiarach:
  • Jedności urzędu i charyzmatu (10 arcybiskupów i biskupów, ponad 150 kapłanów, ponad tysiąc osób świeckich i osób konsekrowanych)
  • Jedności z Kościołem Powszechnym i z Ojcem Świętym dzięki obecności i posłudze abp. Rino Fisichelli, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, który również podkreślił ogólnokościelne znaczenie polskich doświadczeń ewangelizacyjnych
  • Jedności ewangelizatorów niezależnie od ich wieku (młodzi i starsi), stanu (duchowni i świeccy), doświadczenia, od pierwszych współpracowników Księdza Blachnickiego po tych najmłodszych i pełnych entuzjazmu i gorliwości).
Kongres pozwolił nam na nowo doświadczyć tego, że „wiara chrześcijańska to nie tylko doktryna, wiedza, zbiór reguł moralnych, tradycja. Wiara chrześcijańska to rzeczywiste spotkanie, relacja z Jezusem Chrystusem” (Instrumentum Laboris, nr 18). Jesteśmy poruszeni odkrytą na nowo prawdą, że źródłem naszego powołania do ewangelizacji jest misyjny nakaz Chrystusa i siła przeżywanej przez nas wiary a nie jej kryzys w świecie.
Jako różnorodne owoce działania Ducha Świętego przyjmujemy:
- doświadczenie braterskiej wspólnoty
- radość przeżywanej wiary
- refleksję teologiczno-pastoralną i warsztaty ewangelizacyjne
- umocnienie naszego powołania i zaangażowania w dzieło nowej ewangelizacji
- doświadczenie żywego i młodego Kościoła
- modlitwę uwielbienia
- piękno liturgii.
Dzięki posłudze ojców Antonello i Enrique, misjonarzy z Brazylii, przeżyliśmy rekolekcje, słuchając żywego słowa, popartego licznymi świadectwami i znakami mocy, prowadzące nas do nawrócenia i przebudzenia duchowego, przemiany myślenia i pojednania sakramentalnego. Wielu z nas doświadczyło narodzenia na nowo.
W świetle tego doświadczenia czujemy się przynagleni by dzielić się radością spotkania z osobą Jezusa Chrystusa. Zróbmy razem wszystko, aby Jezus Chrystus był poznany, wybrany, pokochany i głoszony.
Tylko Jezus Panem jest!
 
Obecni członkowie Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji oraz Uczestnicy Pierwszego Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji.
 
bp Grzegorz Ryś – przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji
 
ks. Artur Godnarski  -  sekretarz  Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji  & koordynator Kongresu i Przystanku Jezus
Znak: ZNE-k1/07/2012
 
Kostrzyn nad Odrą, dn. 31 lipca 2012r.
 
 
L.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013 by Zespół Koordynacji ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej