Znajdź nas na Facebooku!

 


Znajdź nas na Facebooku!

 

Przesłanie II Kongresu
PRZESŁANIE
II Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji
„Obudzić Olbrzyma”
Z wielką wdzięcznością przyjmujemy kolejny Dar Pana Boga, jakim okazał się dla nas II Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji. Wzięło w nim udział blisko 800 osób (biskupów, prezbiterów, diakonów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich). Połączyła nas troska o Parafie. Kolejny raz doświadczyliśmy mocy Ducha Świętego – Pana i Ożywiciela, który czyni nas Kościołem posłanym do świata z Dobrą Nowiną. W tym Duchu uczestniczyliśmy w liturgii, słuchaliśmy Słowa Bożego, przeżywaliśmy rekolekcje, dzieliliśmy się świadectwem wiary oraz podejmowaliśmy refleksję pastoralną nad miejscem i znaczeniem Parafii w dziele nowej ewangelizacji. Dan nam było przeżyć, jak budujące jest dla Kościoła doświadczenie jedności i ubóstwa, a także radość z bezpośredniej ewangelizacji w goszczącej nas Parafii na jej placach, ulicach, przy centrach handlowych i w mieszkaniach. 
Mamy świadomość, że nasze Parafie kryją w sobie olbrzymi potencjał. Odkrywaliśmy, że Duch Święty przynagla nas dzisiaj do podjęcia darów w nim złożonych. To On wzywa nas:
- do przekazu wiary będącej osobistym spotkaniem ze Zmartwychwstałym Chrystusem;
- do „przeżywania Parafii, jako pierwszego miejsca doświadczenia Kościoła w środowisku, w którym żyjemy” (przesłanie Synodu Biskupów);
- do troski o wzrost Parafii dokonujący się poprzez: adorację, budowanie małych wspólnot, caritas, postawę uczniostwa (dzięki mistagogii i systematycznej katechezie dotykającej człowieka na każdym etapie życia) oraz ewangelizację;
- do tego by Parafia stała się wspólnotą żywego Kościoła, wspólnotą dającą życie, wspólnotą czynnej miłości.
Uświadomiliśmy sobie na nowo, że wszyscy w Kościele potrzebujemy nawrócenia pastoralnego – tak w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym. Zaowocuje ono podjęciem istniejącego w Kościele bogactwa i różnorodności środków oraz metod służących przemianie i odnowie Parafii – „Obudzeniu Olbrzyma”.
Uczestnicy II Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013 by Zespół Koordynacji ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej