Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji Diecezji Kaliskiej zaprasza w dniach 27 - 29 września 2019 r na III Forum Nowej Ewangelizacji pn. Kościół jest Młody. Wydarzenie będzie zorientowane wokół tematyki ewangelizacji młodych. W pierwszym dniu Forum (piątek) wstęp jest wolny; by uczestniczyć w drugim dniu (sobota) obowiązują zapisy; ostatni dzień stanowią otwarte spotkania ewangelizacyjne. Zapraszamy kapłanów, siostry zakonne, katechetów, rodziców, młodzież i wszystkich, którym zależy na sercu przyszłość młodego pokolenia.   

TO JUŻ ZA NAMI

03-05.05.2019

03-05.05.2019

16.02.2019

16.02.2019

06.10.2018

06.10.2018

od 11.04.2018

od 11.04.2018

13.12.2017

13.12.2017

23-26.11.2017

23-26.11.2017

16.02.2019

16.02.2019

06.11.2018

06.11.2018

20.05.2018

20.05.2018

08-10.12.2017

08-10.12.2017

od 20.10.2017

od 20.10.2017

07.10.2017

07.10.2017

02.03.2019

02.03.2019

16-18.11.2018

16-18.11.2018

11-13.05.2018

11-13.05.2018

Statuty zatwierdzone

Image

21.10.2017 Kalisz

21.10.2017 Kalisz

.

.

.

.

26-28.10.2018

26-28.10.2018

21-22.04.2018

21-22.04.2018

20 lat Koinonii

04.06.2017

04.06.2017

07.10.2017 OSTRÓW WLKP.

07.10.2017 OSTRÓW WLKP.

01-02.06.2017

01-02.06.2017

O Zespole

Ks. Biskup Edward Janiak, ordynariusz kaliski dnia 18 kwietnia 2013 r. wydał dekret (L.dz. 351/2013) ustanawiający Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej. Decyzja ta jest wyrazem troski Kościoła o rozwój dzieła Dobrej Nowiny oraz owocem Roku Wiary.

©2019 Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej

Search