Modlitwa za diecezję

Modlitwa za Diecezję Kaliską w 25 rocznicę powstania trwa od 21 listopada 2016 do 4 czerwca 2017.

 

 

Modlitwa za Diecezję Kaliską

Proponujemy, aby w ramach godzinnej modlitwy za naszą diezecję znalazły się: Modlitwa Jubileuszowa, Modlitwa o Nową Ewangelizację, Koronka do Miłosierdzia Bożego, a w pozostałym czasie modlimy się w dowolny sposób - najlepiej korzystając z Pisma Świętego. Poniżej zamieszczamy teksty Modlitwy Jubileuszowej oraz Modlitwy o Nową Ewangelizację.

 

Modlitwa Jubleuszowa

Boże nasz Ojcze, 

w roku jubileuszu Chrztu Polski 

dziękujemy za łaskę wiary, 

za Twoje wejście w dzieje każdego z nas i naszej Ojczyzny, 

za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy.

 

Jezu Chryste, Synu Boży, 

Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas. 

Pragniemy i prosimy, 

abyś kierował całym naszym życiem 

osobistym, rodzinnym i społecznym.

 

Duchu Święty, źródło życia i miłości, 

wołamy o Twoje dary i charyzmaty, 

abyśmy mogli poznawać Prawdę,

kochać Kościół, 

służyć braciom i siostrom miłością ofiarną 

i odważnie głosić współczesnemu światu Dobrą Nowinę.

 

Maryjo, nasza Matko i Królowo, 

święci Patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny, 

 wspierajcie nas swoim wstawiennictwem, 

abyśmy dochowali wierności łasce chrztu świętego.

 

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,

bądź uwielbiony, 

w naszej historii, 

teraz 

i na wieki wieków.

Amen

 

Modlitwa o Nową Ewangelizację

Boże Ojcze, którego miłość jest niezmierzona i który kochasz nas, nie stawiając żadnych warunków. Uwielbiamy Ciebie wraz z całym stworzeniem. Dziękujemy Ci za Twój wspaniały plan, pełen miłości i pokoju wobec każdego z nas. Ty nie cofnąłeś swojej miłości, gdy stworzenie odwróciło się od Ciebie, ale posyłając nam swego Syna, umiłowałeś nas do końca. Pozwól nam doświadczyć Twojej miłości, która przemienia, uzdrawia i uzdalnia do tego, by kochać.

Panie Jezu Chryste, jedyny Zbawicielu świata i każdego człowieka. Ty umarłeś za nas na krzyżu, zmartwychwstałeś i wstąpiłeś do nieba, aby ukazać nam drogę, która prowadzi do prawdziwego życia. Ty jesteś najpiękniejszym Słowem Miłości Boga. Wyznajemy wiarę w każdą Twoją obietnicę i pragniemy odpowiedzieć na każde wezwanie, które pochodzi z ust Twoich. Tobie powierzamy nasz Kościół Diecezjalny: biskupów, kapłanów, siostry i braci zakonnych, alumnów i wszystkich wiernych świeckich. Pragniemy, aby Twoje Królestwo rozciągnęło się na wszystkich; również tych, którzy nie poznali Bożej Miłości. Spraw, aby poprzez otwarte podwoje wiary coraz więcej dusz mogło dostąpić radości z odnalezionego zbawienia.

Duchu Święty, Darze Pięćdziesiątnicy, zapraszamy Ciebie, abyś zstępował na naszą wspólnotę Kościoła, by ją umacniać, ożywiać i odnawiać. Prowadź do osobistego spotkania     z Jezusem. Zjednocz nas we wspólnym wyznawaniu wiary. Spraw, byśmy żyli Ewangelią,      a przez to stawali się autentycznymi świadkami wiary. Wlej w serca ochrzczonych wielkie pragnienie dzielenia się Bożą Miłością. Daj nowy zapał ewangelizacyjny do głoszenia Ewangelii aż po krańce ziemi. Ukazuj nam peryferie egzystencji, gdzie panuje bieda duchowa i materialna, abyśmy mogli zanieść tam światło Dobrej Nowiny. Spraw wreszcie, abyśmy odczytując znaki czasów, umieli posługiwać się nowymi środkami wyrazu w dziedzinie ewangelizacji.

Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, która zawsze dajesz nam Jezusa i do Niego prowadzisz, umacniaj nas w wierze i roztocz nad całą Diecezją płaszcz macierzyńskiej opieki. Ochroń nasz Kościół i rodziny przed wszelkimi atakami zła, błędnych ideologii i wypaczeń, które dziś tak mocno sprzeciwiają się Prawu Bożemu.

Św. Józefie, Świadku Nowej Ewangelizacji! Szczęśliwa jest nasza Diecezja, że w Tobie ma tak potężnego Patrona. Spraw, abyśmy byli opiekunami stworzenia, bliźniego i środowiska. Udziel nam to tego potrzebnej wrażliwości. Nie pozwól, by znaki zniszczenia i śmierci towarzyszyły naszemu światu. Wyproś nam wszystkim łaskę Nowej Pięćdziesiątnicy, byśmy tworzyli Wspólnotę Kościoła na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu. W Twoje ręce zawierzamy miasto Kalisz i całą Diecezję Kaliską. Święty Józefie, opiekuj sią nami! Amen

O Zespole

Ks. Biskup Edward Janiak, ordynariusz kaliski dnia 18 kwietnia 2013 r. wydał dekret (L.dz. 351/2013) ustanawiający Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej. Decyzja ta jest wyrazem troski Kościoła o rozwój dzieła Dobrej Nowiny oraz owocem Roku Wiary.

©2018 Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej

Search