fne2013.jpg

PRZESŁANIE I FORUM NOWEJ EWANGELIZACJI DIECEZJI KALISKIEJ

W dniach od 25 do 27 października 2013 r. odbyło się w Kaliszu I Forum Nowej Ewangelizacji w naszej diecezji pn. „Podziel się wiarą”. Zgromadziło ono ok. 400 osób z całej diecezji, w tym ok. 30 kapłanów. Najwięcej uczestników reprezentowało wspólnoty i ruchy już zaangażowane w dzieło nowej ewangelizacji. W programie Forum znalazły się: codzienna Eucharystia, konferencje, seminaria tematyczne oraz koncert uwielbienia.
Wydarzenie Forum to wielki dar, za który jesteśmy wdzięczni Jezusowi. To On nas zgromadził i udzielił swego Ducha, abyśmy mogli przeżyć niezwykłe doświadczenie jedności, która ujawniała się w wielu wymiarach, a zwłaszcza:
· jedności z Kościołem Diecezjalnym dzięki obecności naszego ordynariusza ks. biskupa Edwarda Janiaka;
· jedności z Zespołem KEP ds. Nowej Ewangelizacji przez osobę ks. biskupa Grzegorza Rysia;
· jedności w posłudze osób z różnorodnych wspólnot, posiadających różne charyzmaty;
· jedności wśród uczestników: duchownych, świeckich i osób konsekrowanych, w tym zakonów kontemplacyjnych wspierających nas modlitwą.
Konferencje wygłoszone w czasie Forum, jak i przeprowadzone warsztaty pozwoliły nam zwrócić uwagę na istotę, kontekst oraz warunki, jakie trzeba spełniać, aby dzieło nowej ewangelizacji było możliwe i przynosiło owoce. Z nauczania prelegentów na szczególną uwagę zasługują wnioski:
· nie ma prawdziwej ewangelizacji bez osobistego nawrócenia jako odpowiedzi na usłyszane Słowo, co zawsze wiąże się z wejściem na drogę paschy;
· istotną rolę w nowej ewangelizacji spełnia pierwsze orędzie o zbawieniu w Jezusie – kerygmat, poprzedzający katechezę, a poparty osobistym świadectwem;
· przekazywanie identycznej i niezmiennej prawdy Ewangelii wobec zmieniającej się rzeczywistości współczesnego świata domaga się zastosowania nowych metod i środków wyrazu w dziele ewangelizacji.
Prezentacja wspólnot i dzieł ewangelizacyjnych pozwoliła odkryć wielość i różnorodność charyzmatów tworzących potencjał ewangelizacyjny naszego Kościoła Diecezjalnego.
W duchu odpowiedzialności za Kościół modlimy się o owoce Forum i czujemy się przynagleni do dzielenia się wiarą. Widzimy potrzebę dalszego propagowania nowej ewangelizacji, aby była ona sprowadzana z poziomu ruchów na poziom parafii. Nieodzowna w tym względzie wydaje się większa otwartość kapłanów na dzieło nowej ewangelizacji, a w tym mogą pomóc tematyczne – ewangelizacyjne rekolekcje dla kapłanów.
W imieniu Zespołu Koordynacyjnego ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej
ks. Dominik Wodniczak

Fotogaleria z Forum Nowej Ewangelizacji

Zapraszamy do przeczytania relacji i obejrzenia zdjęć zamieszczonych na stronie Radia Rodzina.

O Forum Nowej Ewangelizacji w wiadomościach Radia Maryja

Posłuchaj wywiadu z ks. Dominikiem Wodniczakiem wyemitowanego w czasie Forum na falach Radia Maryja.

Prezentacja wspólnot i dzieł ewangelizacyjnych w Diecezji Kaliskiej

Przedstawiamy prezentację wspólnot i dzieł ewangelizacyjnych jaka miała miejsce w czasie Forum Nowej Ewangelizacji Diecezji Kaliskiej.

Reportaż z Forum

Zapraszamy do wysłuchania reportażu z Forum Nowej Ewangelizacji zamieszczonego na stronach Radia Rodzina. Usłuszymy w nim wypowiedzi ks. bpa Edwarda Janiaka, ks. bpa Grzegorza Rysia oraz innych prelegentów, a także uczestników naszego Forum.

ŚWIADECTWA Z FORUM

Bogu niech będą dzięki za Forum i cały Zespół Koordynacyjny.Co mnie urzekło? Najbardziej to, że czułem się cząstką tej rodziny różnych wspólnot w duchu Nowej Ewangelizacji, która też ma coś do zrobieniadla Jezusa. Myśl, którą Pan wzbudził przed Forum, poprzez Forum została wzmocniona. Teraz modlitwa i rozmowa.....  /Marek/

Dziękuję Bogu za ten czas, że mogłam uczestniczyć w Forum Nowej Ewangelizacji. Obecność we wspólnocie umocniła moją wiarę. Dziękuję wszystkim, a szczególnie biskupom i kapłanom za wygłoszone katechezy i seminaria tematyczne, które pomogły wzrosnąć duchowo. Koncert uwielbienia w Kościele Garnizonowym to też szczególna uczta duchowa. Słowa ojca Remigiusza Recława pozwoliły mi bardziej zrozumieć wielkość daru kapłaństwa i drogi do świętości mojego życia. Dziękuję księdzu Dominikowi i całej wspólnocie ewangelizacyjnej za tak wielki wysiłek w organizację tego dzieła. Jestem otwarta na dalsze wiadomości dotyczące nowej ewangelizacji i w miarę moich możliwości będę uczestniczyć. /Krystyna/

Cały Koncert Uwielbienia był dla mnie wielkim przeżyciem duchowym. Wypłakałam morze łez. Słowa modlitwy wypowiadane pomiędzy piosenkami poruszały moje serce. Najważniejsze jednak jest to, że Jezus uwolnił mnie z ducha niedowiarstwa, i że powiedział " We Mnie wszystko jest możliwe". Chwała Panu! /Ada/

Czas spędzony na Forum Nowej Ewangelizacji był niesamowity, z tego też powodu postanowiłam się wybrać do Ostrowa Wlkp. do kościoła pw. Świętej Rodziny na Mszę z modlitwą o uzdrowienie. /Ania/
Niech będzie Bóg uwielbiony w tym, ze mogłam z mężem uczestniczyć w Forum Nowej Ewangelizacji w naszej diecezji. Było to dla nas spotkanie we wspólnocie z żywym Jezusem, który jest i działa i umacnia nasza wiarę. Bogu niech będą dzięki za wszystkich organizatorów. To piękne święto uwielbienia Boga w chwale swojego ludu. Świadectwo pana Henia bardzo dotknęło mojego serca. Zrozumiałam, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, jeżeli otworzymy się na jego łaskę. Siostra dominikanka ukazała mi na warsztatach jakie duże znaczenie dla ewangelizacji ma moje osobiste świadectwo życia, spotkania z Jezusem. Pragnę całym swoim życiem głosić Bożą miłość, gdyż to Bóg powołał mnie do tego w małżeństwie. Aby nieustanie moja wiara wzrastała trwam we Wspólnocie Odnowy w Duchu św.
W swojej Parafii podejmuje też posługi dla umocnienia lokalnej wspólnoty Kościoła. Jestem otwarta na natchnienia Ducha Świętego w dalszej ewangelizacji. Bóg zapłać za te piękne dni, które mogliśmy przeżyć na Forum Nowej Ewangelizacji. /Zofia i Jerzy/

O Zespole

Ks. Biskup Edward Janiak, ordynariusz kaliski dnia 18 kwietnia 2013 r. wydał dekret (L.dz. 351/2013) ustanawiający Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej. Decyzja ta jest wyrazem troski Kościoła o rozwój dzieła Dobrej Nowiny oraz owocem Roku Wiary.

©2020 Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej

Search