mk.jpg

Ks. dr Maciej Krulak

Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie, proboszcz parafii pw. Św. Marcina w Borzęciczkach.

O Zespole

Ks. Biskup Edward Janiak, ordynariusz kaliski dnia 18 kwietnia 2013 r. wydał dekret (L.dz. 351/2013) ustanawiający Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej. Decyzja ta jest wyrazem troski Kościoła o rozwój dzieła Dobrej Nowiny oraz owocem Roku Wiary.

©2019 Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej

Search