ml.jpg

Małgorzata Lammel

ekonomista- absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, związana zawodowo z bankowością, specjalista z zakresu ryzyka bankowego i psychologii w biznesie, związana ze Wspólnotą Nowa Pascha i Szkołą Nowej Ewangelizacji św. Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim, interesuje się muzyką i żeglarstwem.

O Zespole

Ks. Biskup Edward Janiak, ordynariusz kaliski dnia 18 kwietnia 2013 r. wydał dekret (L.dz. 351/2013) ustanawiający Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej. Decyzja ta jest wyrazem troski Kościoła o rozwój dzieła Dobrej Nowiny oraz owocem Roku Wiary.

©2020 Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej

Search