logone.jpg

Aprobata Kościoła

Ks. Biskup Edward Janiak, ordynariusz kaliski dnia 18 kwietnia 2013 r. wydał dekret (L.dz. 351/2013) ustanawiający Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej. Decyzja ta jest wyrazem troski Kościoła o rozwój dzieła Dobrej Nowiny oraz owocem Roku Wiary.

Skład

Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej:
ks. Dominik Wodniczak (przewodniczący)
ks. Maciej Krulak
ks. Piotr Górski
ks. Łukasz Skoracki
s. Anna Balcerzak, doroteuszka
Sylwia Szubert
Małgorzata Lammel
Ewa Ślak
Małgorzata Klaga
Janusz Klaga
Paweł Patynowski
Iwona Patynowska
Ks. Włodzimierz Guzik
Paweł Mrowiński


Są to osoby czynnie zaangażowane w głoszenie Jezusa, reprezentujące wspólnoty, które już pracują na rzecz dzieła nowej ewangelizacji.

Delegatem ks. Biskupa dla ww. Zespołu jest ks. prał. Andrzej Latoń, wikariusz generalny.

Zadania

Zadania Zespołu Koordynacyjnego ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej:
1) pogłębianie teologicznego i pastoralnego znaczenia nowej ewangelizacji;
2) praca nad jednością wspólnot i ruchów w dziele nowej ewangelizacji;
3) koordynowanie w diecezji i propagowanie inicjatyw związanych z nową ewangelizacją;
4) promowanie i wykorzystywanie nowych metod i środków wyrazu jako narzędzi nowej ewangelizacji.

O Zespole

Ks. Biskup Edward Janiak, ordynariusz kaliski dnia 18 kwietnia 2013 r. wydał dekret (L.dz. 351/2013) ustanawiający Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej. Decyzja ta jest wyrazem troski Kościoła o rozwój dzieła Dobrej Nowiny oraz owocem Roku Wiary.

©2020 Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej

Search