O Zespole

Ks. Biskup Edward Janiak, ordynariusz kaliski dnia 18 kwietnia 2013 r. wydał dekret (L.dz. 351/2013) ustanawiający Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej. Decyzja ta jest wyrazem troski Kościoła o rozwój dzieła Dobrej Nowiny oraz owocem Roku Wiary.

Nowe na stronie

23 październik 2017
14 październik 2017
03 październik 2017
©2017 Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej

Search