pm.jpg

Paweł Mrowiński

lat 45. Odpowiedzialny we wspólnocie Synaj dzialajacej przy parafi św. Rodziny w Kaliszu w Duszpasterstwie Rodzin Katolickich w Diecezji Kaliskiej. Członek Rady parafialnej. Zaangażowany w ewangelizację parafi. Ojciec trojki dzieci. Wraz z małżonką prowadzi rodzinny dom dziecka wychowując dodatkowo pięcioro dzieci.

O Zespole

Ks. Biskup Edward Janiak, ordynariusz kaliski dnia 18 kwietnia 2013 r. wydał dekret (L.dz. 351/2013) ustanawiający Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej. Decyzja ta jest wyrazem troski Kościoła o rozwój dzieła Dobrej Nowiny oraz owocem Roku Wiary.

©2020 Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej

Search