Image

Ks. Abp Grzegorz Ryś

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, Arcybiskup metropolita łódzki. Członek Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, Przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa Episkopatu Polski; od wielu lat pieszo pielgrzymuje na Jasną Górę; rekolekcjonista i ewangelizator.
Image

Paweł Lewicki

Psycholog w Kolegium Świętej Rodziny w Łomiankach, właściciel Chrześcijańskiego  Ośrodka Psychologicznego w Łodzi. Z wykształcenia psycholog rodzinny, trener i instruktor trenerów programu profilaktycznego Archipelag Skarbów.  Specjalista w dziedzinie profilaktyki młodzieżowej i wspierania zachowań prozdrowotnych wśród młodzieży  w oparciu o Model Profilaktyki Zintegrowanej. Twórca warsztatów psychologicznych dla dorosłych i młodzieży. Prywatnie mąż i ojciec trójki dzieci. 
Image

Prof. dr hab. Monika Przybysz

Jest specjalistą w zakresie public relations oraz social media. Kierownik Katedry Public Relations i Komunikacji Marketingowej w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie. Współtworzy i analizuje kampanie społeczne. W latach 2012-2017 była rzecznikiem prasowym Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji. Pasjonat wykorzystania mediów oraz zarządzania kryzysowego w Kościele.
Image

Ks. dr Andrzej Kowalski

Od 2003 roku prezbiter diecezji toruńskiej, a od 2012 ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu. Ukończył studia na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie i tam obronił doktorat. W diecezji odpowiedzialny jest za referat ds. nowej ewangelizacji i formacji wiernych świeckich. Ponadto jest diecezjalnym wizytatorem katechetycznym, dyrektorem Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej, a także koordynatorem wspólnot Odnowy w Duchu Świętym. Należy do Stowarzyszenia Katechetyków Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Teologicznego.
Image

Brat Wojtek z Taizé

Urodził się we Wrocławiu, jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Do ekumenicznej wspólnoty z Taizé wstąpił w 2005 roku, a śluby wieczyste złożył 3 lata później. Jest jednym z czterech polski braci z Taizé.
Image

s. dr Natalia Musidlak ZSNM

Złożyła śluby wieczyste w Zgromadzeniu Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. Jako katecheta i formator od ponad 20 lat podejmuje różnorodne działania, aby dzieci, młodzież i dorośli spotkali się ze Słowem Życia. Dokonuje tego m.in. przez pielgrzymki, rajdy i wędrówki, które są nieodłącznym elementem autorskiego programu Edukacja w Drodze. W swoim zgromadzeniu prowadziła Referat młodzieżowo-powołaniowy, a obecnie Sesje formacyjne dla kobiet.
Image

s. Augustyna Król OP

Siostra Dominikanka, która na co dzień pracuje z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w Broniszewicach. Prowadzi rekolekcje szkolne dla rożnych typów szkół. Od zawsze kocha teatr i wykorzystuje elementy teatralne w pracy z niepełnosprawnymi oraz w procesie ewangelizacji. Kocha głosić Prawdę ewangeliczną wszystkim potrzebującym.
Image

Artur Skowron

Uzyskał doktorat z Teologii Biblijnej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Od 20 lat związany jest z Odnową w Duchu Świętym. Obecnie koordynuje pracę w ramach programu Młodzi-Młodym, z ramienia Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym w Polsce. Założył i prowadzi młodzieżową wspólnotę charyzmatyczną Kompania Jonatana, w ramach której formują się dzieci od 7 roku życia. Prowadził i prowadzi rekolekcje w Polsce i w 16 krajach Europy.
Image

Ks. Przemysław Guzior

Prezbiter diecezji bielsko - żywieckiej, (święcenia w r. 2011), wikariusz w parafii MB Różańcowej w Skoczowie. Od 8 lat związany jest ze Szkołą Nowej Ewangelizacji Zacheusz (dyrektor rekolekcji Eureka), a od 5 lat odpowiedzialny za przygotowanie do bierzmowania w parafii. Jeden z członków zespołu odpowiedzialnego za nowy program przygotowań do bierzmowania w diecezji bielsko - żywieckiej
Image

Tomasz Tekiela

Odpowiedzialny za Kurs Eureka w Szkole Nowej Ewangelizacji Zacheusz. Ma 37 lat i już 16 lat doświadczenia w pracy z młodzieżą w organizacji pozarządowej oraz we wspólnocie. Prywatnie mąż i ojciec, z zawodu farmaceuta.
Image

Ks. Łukasz Grelewicz

Wyświęcony w 2010 roku w Gdańsku. Obecnie wikariusz gdańskiej parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Pełni funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Gdańskiej oraz kierownika Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
Image

Siostra Benedetta Motylak.

Urodzona w Słupsku. Przynależy do Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, katechetka.  Od paru lat mieszka i posługuje w Trójmieście. Zaangażowana w pracę z młodzieżą. Współuczestniczy w projekcie pisania konspektów dla Wspólnot Modlitwy Młodych w Archidiecezji Gdańskiej oraz w  Szkole dla ewangelizatorów- KERYGMA. Lubi wyzwania, ciekawych ludzi i wędrówki po górach.
Image

ks. Tomasz Hajok

Święcenia kapłańskie przyjął w 2009 roku. Od 2011 roku związany ze wspólnotą Szkoły Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach. Zaangażowany w posługę młodym w ramach programu Młodzi Na Progu. Obecnie wikariusz w Sanktuarium Matki Bożej w Lubecku.
Image

Karolina Rykert

Studentka 2. roku filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim. Od 2014 roku związana z filią Młodych Szkoły Nowej Ewangelizacji w Gliwicach oraz z programem Młodzi na Progu. Wielokrotna koordynator rekolekcji i programu w parafii. Jej pasją jest ewangelizacja i uwielbianie Boga śpiewem. Miłośniczka kultury, a szczególnie filmów.
Image

Ireneusz Sobstyl

Student matematyki na Politechnice Śląskiej. Od 5 lat związany ze SNE Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach. Od 3 koordynator ekip przygotowania do Bierzmowania w ramach programu Młodzi na Progu i Rekolekcji Spotkania. Zapalony matematyk i ewangelizator.

O Zespole

Ks. Biskup Edward Janiak, ordynariusz kaliski dnia 18 kwietnia 2013 r. wydał dekret (L.dz. 351/2013) ustanawiający Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej. Decyzja ta jest wyrazem troski Kościoła o rozwój dzieła Dobrej Nowiny oraz owocem Roku Wiary.

©2020 Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej

Search