Drodzy Księża!

Jeszcze przyjmujemy zgłoszenia na rekolekcje kapłańskie w Kaliszu. Zapisując się należy poinformować o potrzebie noclegu oraz końcowego zaświadczenia. Prosimy także o uiszczenie zaliczki. Szczegóły można znaleźć we wcześniejszych informacjach.
rk01.jpg

Zgłoszenia na rekolekcje kapłańskie można dokonać pod nr tel. 509 406 213

(czynny codziennie oprócz piątku, od 16.00 do 18.00 i od 19.00 do 21.00)
lub wysyłając wiadomość na adres mailowy: snekalisz@gmail.com

W taki sam sposób zgłaszamy:
- potrzebę noclegu (należy zgłosić JAK NAJSZYBCIEJ)
- zaświadczenie o odbytych rekolekcjach czy szkoleniu w celu przedłożenia w szkole
Drodzy Kapłani!

Wstępna lista uczestników rekolekcji powstała na podstawie zapisów w czasie naszych listopadowych spotkań rejonowych, a także w oparciu o listy przesłane przez kliku księży dziekanów do Kurii. Wszystkim księżom, którzy się w ten sposób zapisali wysłaliśmy za pośrednictwem Poczty Polskiej potwierdzenie i informacje o rekolekcjach z prośbą o wpłatę zaliczki. Odkryliśmy ostatnio, że w dwóch przypadkach list został wysłany, ale nie dotarł. Jeśli więc któryś z księży zapisał się wcześniej, a nie otrzymał potwierdzenia, prosimy o kontakt z naszym sekretariatem w celu sprawdzenia, czy osoba znajduje się na naszej liście.

Kapłani, którzy zapisali się w ostatnim czasie telefonicznie lub drogą mailową, nie muszą sprawdzać.

Wszystkim księżom przypominamy o wpłacie zaliczki, co jest ostatecznym potwierdzeniem z ich strony udziału w rekolekcjach.

Ponadto prosimy o zgłoszenie w naszym sekretariacie zmiany terminu rekolekcji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Podstawowe informacje dotyczące rekolekcji kapłańskich prowadzonych przez o. Antonello i o. Henrique:

1. Miejsce Rekolekcji: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Kaliskiej (Kalisz, ul. Złota 144).

2. Terminy:
o I seria 30 – 31 maja 2017 r.
o II seria 1 – 2 czerwca 2017 r.

3. Koszt udziału w rekolekcjach wynosi 300 zł – dla korzystających z noclegu (lub 250 zł – opcja bez noclegu). Na tę kwotę składają się koszty wyżywienia, zakwaterowania, koszty związane z organizacją i tłumaczeniem rekolekcji. Ponadto w drugim dniu w czasie Mszy św. będzie możliwość złożenia dobrowolnej ofiary na dzieła prowadzone przez misjonarzy i pokrycie kosztów związanych z biletami lotniczymi.

4. Ze względu na ograniczoną ilość noclegów w seminarium przewidujemy zakwaterowanie również w Domu Pielgrzyma Sanktuarium Św. Józefa lub u ojców jezuitów. Potrzebę noclegu należy zgłosić JAK NAJSZYBCIEJ, dzwoniąc pod numer telefonu 509 406 213 (czynny codziennie oprócz piątku, od 1600 do 1800 i od 1900 do 2100) lub wysyłając wiadomość na adres mailowy: snekalisz@gmail.com

5. Zajęcia rekolekcyjne rozpoczną się pierwszego dnia o g. 10.00 (recepcja czynna od 8.00), a zakończą drugiego dnia o g. 21.00. Szczegółowy plan otrzyma każdy z kapłanów po przyjeździe do seminarium.

6. Ojcowie prowadzący w czasie przerw będą gotowi do rozmów indywidualnych wraz z modlitwą wstawienniczą (za pośrednictwem tłumacza).

7. Dla kapłanów, którzy nie korzystają z noclegów, będzie przygotowana sala rekreacyjna, aby mogli z niej skorzystać w czasie przerw.

8. Ze względu na dynamikę rekolekcji, konieczna jest obecność na wszystkich zajęciach.

9. Na rekolekcje zabieramy albę i białą stułę, Biblię, notatnik i długopis.

10. Warunkiem udziału w rekolekcjach jest dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł na konto 29 1500 1432 1214 3005 7276 0000 - subkonto ewangelizacyjne Parafii Św. Rodziny, 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Grabowska 212; jako tytuł wpłaty należy podać imię i nazwisko z dopiskiem „Rekolekcje Kapłańskie 2017”. Pozostałą kwotę prosimy wpłacić po przyjeździe do seminarium w recepcji.

11. Jeśli księża potrzebują zaświadczenie o odbytych rekolekcjach do przedłożenia w szkole, prosimy zgłosić ten fakt w taki sam sposób, jak w przypadku noclegu.

12. Kapłani, którzy chcą jeszcze wziąć udział w rekolekcjach mogą dokonać zapisu poprzez stronę internetową: www.nowaewangelizacja.org.pl

13. Wszystkie informacje dotyczące rekolekcji oraz pobytu o. Antonello i o. Henrique będą podawane na powyższej stronie Zespołu Koordynacyjnego ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej.

O Zespole

Ks. Biskup Edward Janiak, ordynariusz kaliski dnia 18 kwietnia 2013 r. wydał dekret (L.dz. 351/2013) ustanawiający Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej. Decyzja ta jest wyrazem troski Kościoła o rozwój dzieła Dobrej Nowiny oraz owocem Roku Wiary.

©2020 Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej

Search