rd.jpg

s. Anna Balcerzak

ze Zgromadzenia Sióstr od św. Doroty Córek Najświętszych Serc; katechetka w II LO w Kaliszu, wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej; referentka zakonów żeńskich diecezji kaliskiej.

"Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia" Flp 4,13

O Zespole

Ks. Biskup Edward Janiak, ordynariusz kaliski dnia 18 kwietnia 2013 r. wydał dekret (L.dz. 351/2013) ustanawiający Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej. Decyzja ta jest wyrazem troski Kościoła o rozwój dzieła Dobrej Nowiny oraz owocem Roku Wiary.

©2020 Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej

Search