ss.jpg

Sylwia Szubert

Od 25 lat związana z Odnową w Duchu Świętym. Od 2006r. koordynator świecki wspólnot Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Kaliskiej. Nauczycielka języka polskiego.

Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się!" Mk 6,50b

O Zespole

Ks. Biskup Edward Janiak, ordynariusz kaliski dnia 18 kwietnia 2013 r. wydał dekret (L.dz. 351/2013) ustanawiający Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej. Decyzja ta jest wyrazem troski Kościoła o rozwój dzieła Dobrej Nowiny oraz owocem Roku Wiary.

©2020 Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej

Search