Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej

ks. Dominik Wodniczak

ul. Grabowska 212
63 – 400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 735 63 69
e – mail: domwod@gmail.com