18 kwietnia 2013 r. Biskup Kaliski wydał dekret (L.dz. 351/2013) ustanawiający Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej. Decyzja ta była wyrazem troski Kościoła o rozwój dzieła Dobrej Nowiny oraz owocem Roku Wiary.

Zespół tworzą osoby czynnie zaangażowane w głoszenie Jezusa, reprezentujące wspólnoty, które już pracują na rzecz dzieła nowej ewangelizacji.

Głównymi zadaniami Zespołu Koordynacyjnego ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej są:

  1. pogłębianie teologicznego i pastoralnego znaczenia nowej ewangelizacji;
  2. praca nad jednością wspólnot i ruchów w dziele nowej ewangelizacji;
  3. koordynowanie w diecezji i propagowanie inicjatyw związanych z nową ewangelizacją;
  4. promowanie i wykorzystywanie nowych metod i środków wyrazu jako narzędzi nowej ewangelizacji.