ks. Dominik Wodniczak

przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego
ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej

ul. Grabowska 212
63 - 400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 735 63 69
e - mail: domwod@gmail.com

O Zespole

Ks. Biskup Edward Janiak, ordynariusz kaliski dnia 18 kwietnia 2013 r. wydał dekret (L.dz. 351/2013) ustanawiający Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej. Decyzja ta jest wyrazem troski Kościoła o rozwój dzieła Dobrej Nowiny oraz owocem Roku Wiary.

©2020 Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej

Search