Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu
dla każdego, kto uwierzy ...

Rz. 1 .16

Kontakt
ul. Grabowska 212
63 - 400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 735 63 69
e-mail: domwod@gmail.comŚwiadectwa
Bogu niech będą dzięki za Forum i cały Zespół Koordynacyjny.Co mnie urzekło?
Zespół
Zobacz skład Zespołu Koordynacyjnego ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej
I powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu.
Ewangelia wg św. Marka 16,15
Najbliższe

wydarzenia

23 września 2023

Diecezjalny Dzień Jedności Ruchów i Wspólnot Ewangelizacyjnych

W sobotę 23 września w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu odbył się Diecezjalny Dzień Jedności Ruchów i Wspólnot Ewangelizacyjnych pod hasłem „Razem ku Nadziei”. Spotkaniu przewodniczył Biskup Kaliski Damian Bryl. Celem tego wydarzenia była wspólna modlitwa wszystkich wspólnot, ruchów i stowarzyszeń, które z natury swej są związane z nową ewangelizacją. Organizatorem tego dzieła był Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej.

 

23 września 2023

Diecezjalny Dzień Jedności Ruchów i Wspólnot Ewangelizacyjnych

Mając na względzie dobro dzieła ewangelizacji, serdecznie zapraszamy wszystkie wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia związane z odnową Kościoła i ewangelizacją na Dzień Jedności Ruchów i Wspólnot Ewangelizacyjnych, który odbędzie się w sobotę 23 września w Kaliszu w Wyższym Seminarium Duchownym. Pragniemy zjednoczyć się na modlitwie i bliżej poznać, aby budować jedność w dziełach, do których jesteśmy posłani.      W spotkaniu mogą uczestniczyć całe wspólnoty, a także osoby duchowne i świeckie zainteresowane Nową Ewangelizacją.

Program

9.30 – Powitanie i zawiązanie wspólnoty
10.00 – Eucharystia
11.00 – Pauza
11.30 – Konferencja (Ks. Bp Damian Bryl)
12.00 – Prezentacja wspólnot i narzędzi ewangelizacyjnych
13.00 – Obiad
14.00 – Uwielbienie i adoracja
15.00 – Praca w grupach
15.45 – Podsumowanie
16.15 – Rozesłanie

27 września 2023

Masz pytania dotyczące Boga, wiary, życia, cierpienia, sensu? Szukasz odpowiedzi?

Jeśli tak to kurs Alpha jest dla Ciebie:  Przyjdź i zobacz! Przyprowadź przyjaciół!

Więcej szczegółów poznasz na pierwszym spotkaniu lub pytaj telefonicznie: 505 525 952

27 września 2023

Na przełomie września i października zapraszamy na kolejny biblijny Kurs Emaus. Pozwala on wejść w relację z Jezusem poprzez Słowo Boże.

2 marca 2023

Zapraszamy Was na szczególny czas, który rozpocznie się 2 marca 2023′

Seminarium Odnowy Wiary: Odnajdź sens – rozpal Ducha

Więcej szczegółów dowiecie się z ulotki.

Poczytajcie, przekażcie dalej. Niech dobro, jak kręgi na wodzie się rozszerza

10 marca 2023

W drugie piątki miesiąca o g. 19.00 (zamiast drugiej niedzieli miesiąca) zapraszamy na czuwanie, którego celem jest oddanie chwały Bogu. W jego programie przewidujemy spontaniczne uwielbienie, modlitwę wstawienniczą, spowiedź oraz Eucharystię z charyzmatyczną modlitwą o uzdrowienie chorych – fizycznie, psychicznie i duchowo. Uwielbiając Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, doświadczamy, że On naprawdę żyje, działa w swoim Kościele i że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych.

3-5 marca 2023

Czy kurs „Nowe Życie” jest dla Ciebie?

Dla wielu z nas to było pierwsze doświadczenie miłującej obecności Boga. Dla niektórych wyjątkowa okazja do nawiązania relacji z Bogiem, którego kiedyś spotkali, ale nie podjęli zaproszenia do bliskości z Nim. Dla innych to czas na odnowienie relacji z Bogiem, którą zaniedbali tak, że stała się tylko przyzwyczajeniem pozbawionym radości i sensu. Dla tych, którzy przez grzech utracili więź z Bogiem, to szansa, by na nowo rzucić się w ramiona kochającego i miłosiernego Ojca.

Każdy kto poszukuje i pragnie odnowienia relacji z Bogiem odnajdzie tu swoje miejsce.
Tak! Nowe Życie jest dla Ciebie.

Poznaj nas
Slajd01
Slajd02
Slajd03
Slajd09
Slajd08
Slajd07
Slajd05
Slajd06
Slajd04
Slajd10
Slajd12
Slajd11
Slajd13
Slajd14
Slajd16
Slajd18
Slajd15
Slajd17
Slajd20
Slajd19
Slajd21
Slajd22
Mk16,15
Idźcie na cały świat
i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu.
Zobacz również
2Tm4,2
Głoś słowo Boże, nalegaj w porę i nie w porę, upominaj, strofuj i zachęcaj ze wszelką cierpliwością i nauką.